Akademia Samorządowa — Zarządzanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym i regionalnym

Studia podyplomowe

Strona główna projektu

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej kieruje do Państwa ofertę edukacyjną w ramach studiów podyplomowych „Akademia Samorządowa — Zarządzanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym i regionalnym”. Studia podyplomowe „Akademia Samorządowa” zostały zorganizowane z inicjatywy Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Utworzenie studiów podyplomowych „Akademia Samorządowa — Zarządzanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym i regionalnym” jest rezultatem prowadzonych systematycznie badań nad zrównoważonym rozwojem gmin. Są nimi objęte wszystkie polskie gminy, zarówno miejskie, miejsko-wiejskie, jak i wiejskie. Wyniki badań oraz autorska metodyka są weryfikowane od 2004 roku przez samorządy w trakcie ogólnokrajowych konferencji. Podczas nich wręczane są dyplomy pierwszym dziesiątkom samorządów w ramach czterech grup: powiaty grodzkie, pozostałe miasta, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

Oferujemy Państwu dziesięcioletnie wyniki badań, które są dostępne w wielu publikacjach, jak też na osobnej stronie. Stawiamy również do Państwa dyspozycji ekspertów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz innych warszawskich uczelni. Studia podyplomowe trwają dwa semestry, tj. 200 godzin dydaktycznych, a indywidualnym efektem jest dla uczestnika diagnoza rozwoju gminy, sformułowanie celów i zaprogramowanie działań rozwojowych oraz zaprojektowanie kontroli efektów, czyli kontrola menadżerska. Ramowy program studiów, w załączeniu. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele.

Od kandydata wymaga się kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Kopię dyplomu wraz z podaniem należy złożyć na Wydziałe lub przesłać je elektonicznie na adres d.ciszkowska@ans.pw.edu.pl po zeskanowaniu dyplomu. Opłata za dwa semestry wynosi 4.120 zł czyli 2.060 zł za semestr — z możliwością rozłożenia jej na raty w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje są dostępne pod numerami telefonów 22 234 65 37 oraz 693 551 041 i 698 521 072.

Kierownik Akademii Samorządowej
Prof. nzw. dr hab. Eugeniusz Sobczak, ES

Najnowsza publikacja

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. Eugeniusza Sobczaka a w niej m.in.

S. Arasiewicz-Dulnik, Ocena zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego,

E. Sobczak, Ocena poziomu rozwoju powiatów w województwie mazowieckim,,

M. Staniszewski, Analiza dynamiki zmian poziomu rozwoju miast na prawach powiatu.

Jeszcze ciepłe opracowanie prosto z Biura Analiz Sejmowych

  1. E. Sobczak, Rola rankingów a stymulowanie rozwoju JST, w publikacji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego pod red. S. Jakubczaka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014 (s. 7)
  2. E. Sobczak, M. Staniszewski, Zróżnicowanie poziomu rozwoju powiatów w województwie mazowieckim w publikacji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego pod red. S. Jakubczaka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014 (s. 22)

Konkurs „Teraz Polska” rozstrzygnięty!

3 czerwca poznaliśmy laureatów XXIII edycji konkursu „Teraz Polska” i IV edycji konkursu „Wybitny Polak”.

W tym roku Kapituła konkursu „Teraz Polska” wybierała laureatów spośród 63 nominowanych. Godło otrzymało 14 produktów, 9 usług, 2 innowacje oraz 6 samorządów.

Laureaci konkursu