Nowe publikacje na stronie Anagmis

Dlaczego uzasadnione jest promowanie rozwoju-dobrych praktyk na poziomie regionalnym?

Ranking zrównoważonego rozwoju gmin i dynamika wzrostu wskaźnika przedsiębiorczości (wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i powiatów grodzkich) – edycja 2016.

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy województw, a aktywność sektora badawczo-rozwojowego

Reklama