Nowe opracowanie w Dziale Dokumenty

Jest już możliwość zakupienia monografii pt. Zrównoważony rozwój jednostek samorządu lokalnego w świetle globalizacji gospodarki, praca zbiorowa pod red. Heleny Kisilowskiej i Eugeniusza Sobczaka.
Reklama